Ανακοινώσεις

Απόφαση ένταξης των δικαιούχων νέων γεωργών περιόδου 2016 που προέκυψαν από τους επιλαχόντες & τους εν δυνάμη δικαιούχους της αρχικής αξιολόγησης των αιτήσεων υποψηφιότητας

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, ενημερώνει ότι εκδόθηκε η με αριθμ. πρωτ.: 24304/159/08-02-2018, 1η Τροποποίηση της  αρχικής Απόφασης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με αριθμ.πρωτ.: 128070/2100/18-7-2017 και με […]