Γέφυρας Χάνι Μπιρίκι

Ολοκληρώθηκαν οι Εργασίες Συντήρησης της Μεταλλικής Γέφυρας Μπέλεϋ στο Χάνι Μπιρίκι, πρ. 18.600€ από την Π.Ε. Καστοριάς.

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες συντήρησης της μεταλλικής γέφυρας Μπέλεϋ στη θέση Χάνι Μπιρίκι, προϋπ. 18.600€, που εκτελέστηκαν με την επίβλεψη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.

Το έργο περιλάμβανε εργασίες  καθαρισμού και αμμοβολής των επιφανειών, εφαρμογή αντισκωριακής βαφής και ελαιοχρωματισμό της προκατασκευασμένης γέφυρας, στρατιωτικού τύπου, περίπου 30 μέτρων.

 Ολοκληρώθηκαν οι Εργασίες Συντήρησης  της Μεταλλικής Γέφυρας Μπέλεϋ στο Χάνι Μπιρίκι, προϋπ. 18.600 € από την Π.Ε. Καστοριάς.

Γέφυρας Χάνι Μπιρίκι

  Ολοκληρώθηκαν οι Εργασίες Συντήρησης  της Μεταλλικής Γέφυρας Μπέλεϋ στο Χάνι Μπιρίκι, προϋπ. 18.600 € από την Π.Ε. Καστοριάς.

 

Ολοκληρώθηκαν οι Εργασίες Συντήρησης  της Μεταλλικής Γέφυρας Μπέλεϋ στο Χάνι Μπιρίκι, προϋπ. 18.600 € από την Π.Ε. Καστοριάς.