Λαική αγορά

Διακήρυξη δημοπρασίας έκτασης 216 τ.μ. συν/σμού Κρύων Νερών

Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση του υπ αρίθμ. 27 κοινόχρηστου οικοπέδου έκτασης 216 τ.μ. εντός του Ο.Τ. 9 του συνοικισμού Κρύων Νερών Καστοριάς, για ετήσια καλλιέργεια κηπευτικών.

Continue Reading
χωραφι αγροτεμαχιο

Διακήρυξη δημοπρασίας ακινήτου έκτασης 1.500 τ.μ. αγρ/τος Βασιλειάδας.

Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου συνολικής έκτασης 1.500 τ.μ., αποτελούμενη από το ½ των αριθμ. 5440 κ 5442 διαθέσιμων αγροτεμαχίων έκτασης 875 τ.μ. και 625 τ.μ. αντίστοιχα, αγροκτήματος Βασιλειάδας Καστοριάς, για ετήσια καλλιέργεια.

Continue Reading
χωραφι αγροτεμαχιο

Διακήρυξη δημοπρασίας ακινήτου έκτασης 12.926,50 τ.μ. αγρ/τος Μεσόβραχου.

Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου έκτασης 12.926,50 τ.μ., τμήμα του υπ’αρ. 388 διαθέσιμου τεμαχίου αγρ/τος Μεσόβραχου, για ετήσια καλλιέργεια.

Continue Reading