γουρούνια

Απαγορευμένες Ζώνες λόγω επιβεβαίωσης εστιών Αφρικανικής Πανώλης των χοίρων στην Ελλάδα

Κατόπιν επιβεβαίωσης νέων εστιών Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων (ΑΠΧ) σε νεκρούς αγριόχοιρους στην Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας και στην Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας, οριοθετούνται σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 865/109830 εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του ΥΠ.Α.ΑΤ οι παρακάτω απαγορευμένες ζώνες Ι & ΙΙ στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς: 1. Απαγορευμένη Ζώνη Ι: – Οι δημοτικές κοινότητες Μανιακών, […]

Continue Reading
πρόβατα

Εκπαιδευτικό σεμινάριο προσωπικού μεταφορέων ζώντων ζώων.

Από  τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς γνωστοποιείται η υλοποίηση Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου προς τους μεταφορείς ζώντων ζώων, το οποίο θα διεξαχθεί από 27 έως και 29 Μαρτίου 2024, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Το εκπαιδευτικό σεμινάριο προσωπικού μεταφορέων ζώντων ζώων (βοοειδών, αιγοπροβάτων, χοίρων, ιπποειδών, κονίκλων και πουλερικών)  θα βασισθεί στις απαιτήσεις του Κανονισμού […]

Continue Reading
γουρούνια

Ενίσχυση της επιτήρησης της Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων, λόγω επιβεβαιωμένων κρουσμάτων στις περιφέρειες Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας.

 Από την Υποδιεύθυνση Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς γνωστοποιείται ανακοίνωση ενίσχυσης της επιτήρησης της Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων, λόγω επιβεβαιωμένων κρουσμάτων στις περιφέρειες Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας. Η ανακοίνωση αναφέρει: Από την αρχή του έτους έως σήμερα έχουν επιβεβαιωθεί συνολικά 12 εστιες Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων (ΑΠΧ) σε αγριόχοιρους και σε χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις. Συγκεκριμένα, οι 11 […]

Continue Reading
ΑΛΕΠΟΥ

Ενημέρωση του κοινού σχετικά με τη λύσσα στα ζώα και τους εμβολιασμούς των κόκκινων αλεπούδων.

Από την υποδιεύθυνση κτηνιατρικής της ΠΕ Καστοριάς, γνωστοποιείται ότι μετά την επανεμφάνιση της λύσσας στην Ελλάδα τον Οκτώβριο του 2012 και την εφαρμογή του σχετικού προγράμματος επιτήρησης και καταπολέμησης της νόσου από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες, η Ελλάδα έχει πλέον ταξινομηθεί στον κατάλογο των χωρών με καθεστώς απαλλαγής από τη λύσσα σύμφωνα με τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) […]

Continue Reading
ΑΡΝΙΑ

Απογραφή ζωικού πληθυσμού εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων και χοίρων για το έτος 2023.

Σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. Β. της ΚΥΑ 263493/27.07.2004, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η διενέργεια ετήσιας απογραφής του ζωικού κεφαλαίου των εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων και η κοινοποίηση των σχετικών στοιχείων στην Υποδιεύθυνση Κτηνιατρικής Π.Ε. Καστοριάς, αποτελεί υποχρέωση του κάθε κατόχου αιγοπροβάτων. Η απογραφή αιγοπροβάτων διενεργείται και κοινοποιείται στην υπηρεσία μας από την 1η Νοεμβρίου έως […]

Continue Reading
ΓΟΥΡΟΥΝΙ

Επαγρύπνηση για τον έλεγχο της Αφρικανική Πανώλους των Χοίρων.

Από την Υποδιεύθυνση Κτηνιατρικής Π.Ε. Καστοριάς : Υπενθυμίζεται ότι είναι σε ισχύ η παθητική επιτήρηση της Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων σύμφωνα με την ΚΥΑ 147/21886 (ΦΕΚ 313Β΄/28.01.2021). Κατά συνέπεια οι Δασικές Αρχές, οι Κυνηγετικοί Φορείς (Κυνηγετικοί Σύλλογοι και τα μέλη τους), οι Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, οι Περιβαλλοντικές Οργανώσεις καθώς και οι πολίτες οποιασδήποτε ιδιότητας […]

Continue Reading

Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων : Ένταξη περιοχών της Π.Ε. Καστοριάς σε καθεστώς απαγορευμένης ζώνης Ι

Ένταξη περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς σε καθεστώς απαγορευμένης ζώνης Ι για την πρόληψη εισαγωγής και διασποράς του ιού της Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων στην χώρα μας. Από την Υποδιεύθυνση Κτηνιατρικής Π.Ε. Καστοριάς γνωστοποιείται ότι, κατόπιν επιβεβαίωσης νέας εστίας Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων (ΑΠΧ) σε κατοικίδιους χοίρους εκτροφής στο Δημοτικό Διαμέρισμα Σκοπού της Περιφερειακής Ενότητας […]

Continue Reading
ΓΟΥΡΟΥΝΙ

Ενίσχυση της επιτήρησης της Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων λόγω επιβεβαιωμένου κρούσματος.

 Από την Υποδιεύθυνση Κτηνιατρικής Π.Ε. Καστοριάς  γνωστοποιείται ότι στις 07.07.2023 επιβεβαιώθηκε εστία Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων (ΑΠΧ) σε αγελαία εκτροφή κατοικίδιων χοίρων στην περιοχή του Σκοπού του Δήμου Φλώρινας της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας. Δεδομένου της σημαντικότητας και της συμβολής στην εθνική οικονομία της εκτροφής χοίρων και παραγωγής χοίρειου κρέατος σε όλη τη Χώρα βρίσκεται σε […]

Continue Reading

Ξεκινά ο Εναέριος Εμβολιασμός των Kόκκινων Aλεπούδων κατά της Λύσσας –Εαρινή Εκστρατεία  2023.

Ξεκινά ο Εναέριος Εμβολιασμός των Kόκκινων Aλεπούδων κατά της Λύσσας –Εαρινή Εκστρατεία  2023.                       Από την υποδιεύθυνση κτηνιατρικής της Π.Ε. Καστοριάς,  γνωστοποιείται ότι η xώρα μας εφαρμόζει δύο (2) πρόγραμμα εμβολιαστικών εκστρατειών, ετησίως, την άνοιξη και το φθινόπωρο, για την από αέρος διανομή εμβολίων-δολωμάτων ενάντια του ιού της λύσσας προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο ιός  […]

Continue Reading