Γεωργικές Προειδοποιήσεις

No 39/ 18/ Μαΐου 2015 (ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ ΜΗΛΙΑΣ 2η γενιά)

No 26/ 18/ Μαΐου 2015 (ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ ΜΗΛΙΑΣ Ορεινές περιοχές)

No 23/ 8/ Μαΐου 2015 (ΩΙΔΙΟ ΑΜΠΕΛΟΥ )

No 21/ 4/ Μαΐου 2015 (ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ) ΜΗΛΙΑΣ κ.λ.π. )

No 9/ 27/ Μαρτίου 2015 (ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ) ΜΗΛΙΑΣ )