Αποτελέσματα Πρόσληψης Προσωπικού ΣΟΧ στην Π.Ε. Καστοριάς.

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις θέσεων

Αποτελέσματα Πρόσληψης Προσωπικού ΣΟΧ στην Π.Ε. Καστοριάς.

Αναρτήθηκαν σήμερα Τετάρτη  21 Φεβρουαρίου 2024 στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων, απορριπτέων και προσληπτέων, που υπέβαλαν αίτηση στον φορέα μας  σχετικά με την αρίθμ. ΣΟΧ 1/2024 ανακοίνωση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων διάρκειας οκτώ (8) μηνών για την  ολοκλήρωση ή την μεγαλύτερη δυνατή αποκατάσταση των προβλημάτων (καταπτώσεις , καθαρισμοί)  μετά τις εκτεταμένες ζημιές που προκλήθηκαν από τις συνεχόμενες πλημμύρες,  γεγονός που οδήγησε στην «Κήρυξη σε έκτακτη ανάγκη των Δήμων Καστοριάς και Άργους Ορεστικού της  Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.

Δείτε εδώ τους πίνακες κατάταξης :

Πίνακας Διοριστέων ΔΕ Οδηγών

Πίνακας Διοριστέων ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων ‘Εργου

Πίνακας Απορριπτέων