χωραφι αγροτεμαχιο

Διακήρυξη δημοπρασίας ακινήτου έκτασης 12.926,50 τ.μ. αγρ/τος Μεσόβραχου.

Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου έκτασης 12.926,50 τ.μ., τμήμα του υπ’αρ. 388 διαθέσιμου τεμαχίου αγρ/τος Μεσόβραχου, για ετήσια καλλιέργεια.

Όλο το άρθρο
χωραφι

Διακήρυξη δημοπρασίας ακινήτου έκτασης 27.830 τ.μ. στο αγρ/μα Διποταμίας.

Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου έκτασης 27.830 τ.μ., τμήμα του υπ’αρ. 1139β διαθέσιμου τεμαχίου αγρ/τος Διποταμίας, για ετήσια καλλιέργεια.

Όλο το άρθρο
χωραφι αγροτεμαχιο

Διακήρυξη δημοπρασίας ακινήτου έκτασης 10.670 τ.μ. στο αγρ/μα Διποταμίας.

Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου έκτασης 10.670 τ.μ., τμήμα του υπ’αρ. 1139β διαθέσιμου τεμαχίου αγρ/τος Διποταμίας, για ετήσια καλλιέργεια.

Όλο το άρθρο
χωράφι

Διακήρυξη δημοπρασίας ακινήτου έκτασης 3.300 τ.μ. στο αγρ/μα Διποταμίας.

Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου έκτασης 3.300τ.μ., τμήμα του υπ’αρ.1139β διαθέσιμου τεμαχίου αγρ/τος Διποταμίας, για ετήσια καλλιέργεια.

Όλο το άρθρο