χωράφι

Διακήρυξη δημοπρασίας ακινήτου έκτασης 1.183 τ.μ. αγρ/τος Διποταμίας.

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου έκτασης 1.183 τ.μ., τμήμα του υπ’αρ. 1139β διαθέσιμου τεμαχίου αγρ/τος Διποταμίας, για ετήσια καλλιέργεια.