Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου για το έργο ACCEL το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα INTERREG IPA CBC ΕΛΛΑΔΑ – ΑΛΑΒΑΝΙΑ 2014 – 2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου για το έργο ACCEL το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα INTERREG IPA CBC ΕΛΛΑΔΑ – ΑΛΑΒΑΝΙΑ 2014 – 2020 CPV: 79951000-5 Υπηρεσίες οργάνωσης σεμιναρίων, […]

Όλο το άρθρο

 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου για το έργο ACCEL το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα INTERREG IPA CBC ΕΛΛΑΔΑ – ΑΛΑΒΑΝΙΑ 2014 – 2020

 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου για το έργο ACCEL το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα INTERREG IPA CBC ΕΛΛΑΔΑ – ΑΛΑΒΑΝΙΑ 2014 – 2020 CPV: 79340000-9 Υπηρεσίες διαφήμισης και […]

Όλο το άρθρο

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο Culture Plus το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg IPA CBC Ελλάδα – Αλβανία 2014 – 2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Παροχής Υπηρεσιών για το έργο Culture Plus το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg IPA CBC Ελλάδα – Αλβανία 2014 – 2020 CPV: 79341000-6 Υπηρεσίες διαφήμισης, 79952000-2 […]

Όλο το άρθρο

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς παροχής υπηρεσιών συμβούλου για το έργο ACCEL INTERREG 2014-2020

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς παροχής υπηρεσιών σύμβουλου  για το έργο ACCEL το όποιο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα  INTERREG IPA CBC ΕΛΛΑΔΑ – ΑΛΑΒΑΝΙΑ  2014 – 2020 CPV: 79410000-1 Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών […]

Όλο το άρθρο