Πρόσκληση υποβολής προσφοράς παροχής υπηρεσιών συμβούλου για το έργο ACCEL INTERREG 2014-2020

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς παροχής υπηρεσιών σύμβουλου  για το έργο ACCEL το όποιο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα  INTERREG IPA CBC ΕΛΛΑΔΑ – ΑΛΑΒΑΝΙΑ  2014 – 2020 CPV: 79410000-1 Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης Κοινοποιήστε

» Διαβάστε περισσότερα