Κατασκευή Τοιχίου ανάσχεσης Βραχοπτώσεων στην έξοδο Λαχανοκήπων

Ολοκλήρωση του έργου : «Κατασκευή Τοιχίου ανάσχεσης Βραχοπτώσεων στην έξοδο Λαχανοκήπων», πρ. 70.000€ από την ΠΕ Καστοριάς.

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Ολοκληρώθηκε η «Κατασκευή Τοιχίου ανάσχεσης Βραχοπτώσεων στην έξοδο Λαχανοκήπων». Το έργο περιλάμβανε εργασίες κατασκευής τοιχίου, μήκους 100 μ. και ύψους 2,00 μ. (μαζί με τη θεμελίωση), για την αντιμετώπιση του φαινομένου των βραχωδών καταπτώσεων στην έξοδο των Λαχανοκήπων.

Πρόκειται για έργο προϋπολογισμού 70.000,00€, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων Π.Ε. Καστοριάς και η επίβλεψη των εργασιών έγιναν από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου :

   

Από την ολοκλήρωση του έργου :