Δ/νση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών -Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας

Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας  

 Το τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας έχει ως κύριο αντικείμενο την ορθή ταμειακή διαχείριση, μέσω οργάνωσης των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, εξόφλησης των εντολών πληρωμής κάθε είδους δαπανών, είσπραξης όλων των εσόδων, και παρακολούθησης των χρηματικών διαθεσίμων της περιφερειακής ενότητας.

Το τμήμα στεγάζεται στο δεύτερο όροφο του Διοικητηρίου της Π.Ε. Καστοριάς – γραφείο 7 .

Πληροφορίες στα τηλέφωνα του τμήματος :  2467350384 και 2467350233.

Ε-mail Επικοινωνίας  :  t.anastasiou@pdm.gov.gr

 

Χρήσιμα Έντυπα

Αίτηση επιστροφής  αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού