Ηλεκτρονικός Ανοιχτός Διαγωνισμός Προμήθειας και Μεταφοράς Ακατέργαστου Αλατιού Εκχιονισμού για 2 έτη για τις ανάγκες της Π.Ε. Καστοριάς

Ηλεκτρονικός Ανοιχτός Διαγωνισμός Προμήθειας  Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Διεθνή Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής,για την Προμήθεια και Μεταφορά Ακατέργαστου Αλατιού Εκχιονισμού, για 2 έτη, για τις ανάγκες της Π.Ε. Καστοριάς Περίληψη Διακήρυξης   Διακήρυξη Διαγωνισμού 4/2022 a a Ηλεκτρονικός Ανοιχτός Διαγωνισμός Προμήθειας  Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, προκηρύσσει […]

» Διαβάστε περισσότερα

Ανάθεση 5 Άγονων   Δρομολογίων Χωρικής Αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για τα έτη 2022-2023

εικονίδιο με λεκτικό ταξί

Ανάθεση 5 Άγονων Δείτε την Πρόσκληση σε Διαπραγμάτευση για την «Ανάθεση 5 Άγονων   Δρομολογίων Χωρικής Αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για τα έτη 2022-2023», Προϋπολογισμού 17.372,25 € χωρίς ΦΠΑ. Η διαπραγμάτευση θα γίνει στις 13/09/2021 και ώρα 10.00 π.μ. στην αίθουσα συσκέψεων του 2ου ορόφου στο κτίριο της Π.Ε. Καστοριάς. Σας υπενθυμίζουμε ότι με το Π.Δ.304/2001, το οποίο εκδόθηκε σε εξουσιοδότηση του […]

» Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση σε Διαπραγμάτευση για την «Ανάθεση 55 νέων  Δρομολογίων Χωρικής Αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς, έτη 2022-2023

εικονίδιο με TAXI

Δείτε την Πρόσκληση σε Διαπραγμάτευση για την «Ανάθεση 55 νέων  Δρομολογίων Χωρικής Αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για τα έτη 2022-2023», Προϋπολογισμού 221.788 € χωρίς ΦΠΑ. Η διαπραγμάτευση θα γίνει στις 06/09/2021 και ώρα 9.00 π.μ. στο αμφιθέατρο του κτιρίου της Π.Ε. Καστοριάς.

» Διαβάστε περισσότερα

Έως 11/08/22 Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας για τις υπηρεσίες της Π.Ε. Καστοριάς.

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς Πρόσκληση υποβολής προσφοράς s Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας-Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προστασίας, με την υπ’αρίθμ. 1033/2022 απόφαση της οικονομικής επιτροπής (ΑΔΑ: Ψ9ΞΟ7ΛΨ-590) προσκαλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ένταξη στο μητρώο εργοληπτών (εταιρίες-φυσικά πρόσωπα) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από φυσικές-τεχνολογικές καταστροφές στην περιοχή ευθύνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, για χρονικό διάστημα έως 31/12/2023. Οι ενδιαφερόμενοι Εργολήπτες (εταιρίες – φυσικά […]

» Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια 2 Εκχιονιστικών Μηχανημάτων με Λεπίδα & Αλατοδιανομέα για Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών στην Π.Ε. Καστοριάς

Προμήθεια 2 Εκχιονιστικών Μηχανημάτων με Λεπίδα ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ   ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΩΝ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΛΕΠΙΔΑ ΚΑΙ ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» (Προϋπολογισμός του διαγωνισμού  χωρίς ΦΠΑ : 387.096,77 €) 1.ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού. Ταχ.Δ/νση: Διοικητήριο-Καστοριάς 52100, Τηλέφωνο:2467350279, Εmail:t.prom@kastoria.pdm.gov.gr 2.Αριθμός Διακήρυξης: 2/2022,    Αρ.Συστήματος στο ΕΣΗΔΗΣ: […]

» Διαβάστε περισσότερα

Δημοσίευση Περίληψης και Διακήρυξης 3/2022, Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού: Προμήθειας ενός ελκυστήρα (τράκτορα)  και ενός ισοπεδωτή γαιών (τύπου grader) για την κάλυψη αναγκών του Αμαξοστασίου της ΠΕ Καστοριάς, 550.000€.

grader

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1.ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού. Ταχ.Δ/νση: Διοικητήριο-Καστοριάς 52100, Τηλέφωνο:2467350279, Εmail:t.prom@kastoria.pdm.gov.gr 2.Αριθμός Διακήρυξης: 3/2022,    Αρ.Συστήματος στο ΕΣΗΔΗΣ:α)157877 και β)157878

» Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Πρόσληψης Προσωπικού ΙΔΟΧ στην Π.Ε. Καστοριάς

Αναρτήθηκαν σήμερα Πέμπτη 31 Μαρτίου στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων, απορριπτέων και προσληπτέων, που υπέβαλαν αίτηση στον φορέα μας  σχετικά με την αρίθμ. ΣΟΧ1/2022 ανακοίνωση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας,  που αφορούσε  την πρόσληψη προσωπικού  δύο (2) ατόμων, και συγκεκριμένα, ενός (1) ατόμου κατηγορίας Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών και ενός (1) ατόμου κατηγορίας Τ.Ε. Διοικητικού Λογιστικού με σύμβαση […]

» Διαβάστε περισσότερα

Επαναδημοσίευση Περίληψης και Διακήρυξης, του αριθμ. 1/2022 Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού «Προμήθειας καυσίμων θέρμανσης και κίνησης υπηρεσιών Π.Ε. Καστοριάς , ετών 2022-2023

Επαναδημοσίευση Περίληψης και Διακήρυξης, του αριθμ. 1/2022 Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού «Προμήθειας καυσίμων θέρμανσης και κίνησης υπηρεσιών Π.Ε. Καστοριάς ,  ετών 2022-2023 Λόγω τεχνικού προβλήματος κατά την αρχική δημοσίευση της προκήρυξης του εν λόγω διαγωνισμού στην Επίσημη Ευρωπαϊκή Εφημερίδα, επαναδημοσιεύεται η Περίληψη καθώς και η Διακήρυξη, του αριθμ. 1/2022 Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού: Προμήθειας καυσίμων θέρμανσης και κίνησης υπηρεσιών Π.Ε. Καστοριάς, για […]

» Διαβάστε περισσότερα

Πρόσληψη Προσωπικού δύο (2) ατόμων ορισμένου χρόνου στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς. Αιτήσεις από 11 έως 21 Φεβρουαρίου 2022.

Πρόσληψη Προσωπικού δύο (2) ατόμων ορισμένου χρόνου στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς. Αιτήσεις από 11 έως 21 Φεβρουαρίου 2022. Η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, σύμφωνα με την αριθμ. ΣΟΧ1/2022, ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου,  δύο (2) ατόμων, χρονικής διάρκειας οχτώ (8) μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών των υπηρεσιών της  Περιφερειακής […]

» Διαβάστε περισσότερα

Δημοσίευση Περίληψης & Διακήρυξης του αριθμ. 1/2022 Διαγωνισμού για την Προμήθεια Καυσίμων Θέρμανσης & Κίνησης Υπηρεσιών Π.Ε. Καστοριάς,ετών 2022-2023

Δημοσίευση Περίληψης καθώς και Διακήρυξης του αριθμ. 1/2022 Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Καυσίμων Θέρμανσης και Κίνησης Υπηρεσιών Π.Ε. Καστοριάς, για τα έτη 2022-2023 Προϋπολογισμός του διαγωνισμού  χωρίς ΦΠΑ :259.324,00 € Δείτε εδώ την Περίληψη Διακήρυξης Δείτε εδώ ολόκληρη την  Διακήρυξη     Δημοσίευση Περίληψης καθώς και   Διακήρυξης του αριθμ. 1/2022 Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Καυσίμων […]

» Διαβάστε περισσότερα
1 2 3 7