εκλογές

Π.Ε. Καστοριάς: Υποχρεωτική η Άσκηση Εκλογικού Δικαιώματος.

Υποχρεωτική Από τη Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και βάσει σχετικής εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ γνωστοποιείται ότι εν όψει της διεξαγωγής των  Γενικών Βουλευτικών  Εκλογών της 21ης Μαΐου 2023, η  άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5  του άρθρου 51  του Συντάγματος και της παρ. 2 […]

Όλο το άρθρο
εκλογές

Π.Ε. Καστοριάς-Λειτουργία Δ.Ο.Υ. για την εξυπηρέτηση των υποψήφιων βουλευτών ενόψει των εκλογών.

Λειτουργία Δ.Ο.Υ. Από τη Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Π.Ε. Καστοριάς γνωστοποιείται ότι στο πλαίσιο προκήρυξης και διεξαγωγής των Βουλευτικών Εκλογών της 21ης Μαΐου 2023 και ενόψει της έναρξης λειτουργίας της ηλεκτρονικής πύλης δήλωσης υποψηφιοτήτων στις εκλογές της 21ης Μαΐου 2023, η οποία προβλέπεται από την υπ’ αρ. 26754/29.03.2023 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (Β΄ 2191), […]

Όλο το άρθρο
milk

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια γάλακτος

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια γάλακτος στο πλαίσιο εφαρμογής της υπ’ αριθμ. 43726/2019 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2208/Β΄/2019), όπως ισχύει. Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια γάλακτος Η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν την οικονομική προσφορά τους για την προμήθεια γάλακτος στο πλαίσιο εφαρμογής της υπ’ αριθμ. 43726/2019 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2208/Β΄/2019) για την […]

Όλο το άρθρο

Ηλεκτρονικός Ανοιχτός Διαγωνισμός Προμήθειας και Μεταφοράς Ακατέργαστου Αλατιού Εκχιονισμού για 2 έτη για τις ανάγκες της Π.Ε. Καστοριάς

Ηλεκτρονικός Ανοιχτός Διαγωνισμός Προμήθειας  Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Διεθνή Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής,για την Προμήθεια και Μεταφορά Ακατέργαστου Αλατιού Εκχιονισμού, για 2 έτη, για τις ανάγκες της Π.Ε. Καστοριάς Περίληψη Διακήρυξης   Διακήρυξη Διαγωνισμού 4/2022 Ηλεκτρονικός Ανοιχτός Διαγωνισμός Προμήθειας  Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Περιφερειακή […]

Όλο το άρθρο
εικονίδιο με λεκτικό ταξί

Ανάθεση 5 Άγονων   Δρομολογίων Χωρικής Αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για τα έτη 2022-2023

Ανάθεση 5 Άγονων Δείτε την Πρόσκληση σε Διαπραγμάτευση για την «Ανάθεση 5 Άγονων   Δρομολογίων Χωρικής Αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για τα έτη 2022-2023», Προϋπολογισμού 17.372,25 € χωρίς ΦΠΑ. Η διαπραγμάτευση θα γίνει στις 13/09/2021 και ώρα 10.00 π.μ. στην αίθουσα συσκέψεων του 2ου ορόφου στο κτίριο της Π.Ε. Καστοριάς. Σας υπενθυμίζουμε ότι με το Π.Δ.304/2001, το […]

Όλο το άρθρο
εικονίδιο με TAXI

Πρόσκληση σε Διαπραγμάτευση για την «Ανάθεση 55 νέων  Δρομολογίων Χωρικής Αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς, έτη 2022-2023

Δείτε την Πρόσκληση σε Διαπραγμάτευση για την «Ανάθεση 55 νέων  Δρομολογίων Χωρικής Αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για τα έτη 2022-2023», Προϋπολογισμού 221.788 € χωρίς ΦΠΑ. Η διαπραγμάτευση θα γίνει στις 06/09/2021 και ώρα 9.00 π.μ. στο αμφιθέατρο του κτιρίου της Π.Ε. Καστοριάς.

Όλο το άρθρο

Έως 11/08/22 Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας για τις υπηρεσίες της Π.Ε. Καστοριάς.

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς Πρόσκληση υποβολής προσφοράς s Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας-Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προστασίας, με την υπ’αρίθμ. 1033/2022 απόφαση της οικονομικής επιτροπής (ΑΔΑ: Ψ9ΞΟ7ΛΨ-590) προσκαλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ένταξη στο μητρώο εργοληπτών (εταιρίες-φυσικά πρόσωπα) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από φυσικές-τεχνολογικές καταστροφές στην περιοχή ευθύνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, για χρονικό διάστημα έως 31/12/2023. Οι […]

Όλο το άρθρο

Προμήθεια 2 Εκχιονιστικών Μηχανημάτων με Λεπίδα & Αλατοδιανομέα για Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών στην Π.Ε. Καστοριάς

Προμήθεια 2 Εκχιονιστικών Μηχανημάτων με Λεπίδα ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ   ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΩΝ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΛΕΠΙΔΑ ΚΑΙ ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» (Προϋπολογισμός του διαγωνισμού  χωρίς ΦΠΑ : 387.096,77 €) 1.ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού. Ταχ.Δ/νση: Διοικητήριο-Καστοριάς 52100, Τηλέφωνο:2467350279, Εmail:t.prom@kastoria.pdm.gov.gr 2.Αριθμός […]

Όλο το άρθρο
grader

Δημοσίευση Περίληψης και Διακήρυξης 3/2022, Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού: Προμήθειας ενός ελκυστήρα (τράκτορα)  και ενός ισοπεδωτή γαιών (τύπου grader) για την κάλυψη αναγκών του Αμαξοστασίου της ΠΕ Καστοριάς, 550.000€.

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1.ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού. Ταχ.Δ/νση: Διοικητήριο-Καστοριάς 52100, Τηλέφωνο:2467350279, Εmail:t.prom@kastoria.pdm.gov.gr 2.Αριθμός Διακήρυξης: 3/2022,    Αρ.Συστήματος στο ΕΣΗΔΗΣ:α)157877 και β)157878

Όλο το άρθρο