χωραφι αγροτεμαχιο

Διακήρυξη δημοπρασίας ακινήτου έκτασης 1.500 τ.μ. αγρ/τος Βασιλειάδας.

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου συνολικής έκτασης 1.500 τ.μ., αποτελούμενη από το ½ των αριθμ. 5440 κ 5442 διαθέσιμων αγροτεμαχίων έκτασης 875 τ.μ. και 625 τ.μ. αντίστοιχα, αγροκτήματος Βασιλειάδας Καστοριάς, για ετήσια καλλιέργεια.

vasileiada1