Διακήρυξη δημοπρασίας ακινήτου στο αγρ/μα Κορφούλας.

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου συνολικής έκτασης 11.050 τ.μ. στο αγρόκτημα Κορφούλας, για την παραγωγή αγροτικών προϊόντων.

korfoyla1