φάρμακα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ 2024

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

 

Σας πληροφορούμε ότι οι εξετάσεις των φαρμακοποιών για τη βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος φαρμακοποιού, περιόδου Ιουλίου 2024, θα διεξαχθούν στη Θεσσαλονίκη από 01-07-2024 έως 05-07-2024.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στα γραφεία της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε Καστοριάς -Τμήμα Φαρμάκων, Φαρμακείων & Επαγγελμάτων Υγείας (Διοικητήριο, Γραφείο 14-2ος όροφος, τηλ. 2467 3 50258) μέχρι 20-06-2024.

 

 

                                                                                                                                                                                                               Η ΑΝ. Δ/ΝΤΡΙΑ

 

ΡΕΣΙΝΗ ΣΟΦΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ