χωραφι

Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου συνολικής έκτασης 10.520 τ.μ αγροκτήματος Πολυανέμου.

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου συνολικής έκτασης 10.520 τ.μ αγροκτήματος Πολυανέμου που αποτελείται από τμήμα του υπ’
αριθμ.356 διαθέσιμου τεμαχίου έκτασης 5.670 τ.μ. και τμήμα του υπ’ αριθμ.357 διαθέσιμου τεμαχίου έκτασης 5.850 τ.μ.,για ετήσια καλλιέργεια.

polyanemos3