τρακτέρ

Π.Ε. Καστοριάς: Επιτρέπονται οι μεταβιβάσεις γεωργικών μηχανημάτων χωρίς διάταξη προστασίας (κουβούκλιο).

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Από το Τμήμα Εκμηχάνισης Γεωργίας και Αξιοποίησης Εδαφοϋδατικών Πόρων της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς γνωστοποιείται ανακοίνωση, ότι σύμφωνα με σχετική  Υπουργική Απόφαση  (ΦΕΚ 3041/τ.β/29-5-2024), επιτρέπονται πλέον οι μεταβιβάσεις γεωργικών μηχανημάτων χωρίς διάταξη προστασίας (κουβούκλιο).

Η διάταξη ισχύει έως 31 Οκτωβρίου 2024.

Για περισσότερες διευκρινήσεις οι κάτοχοι γεωργικών μηχανημάτων μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα της υπηρεσίας 2467350245 (Π. Μοσχάκης και Α. Μησιάδης)