αγρος

Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου συνολικής έκτασης 18.500 τ.μ αγροκτήματος Πολυανέμου.

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου συνολικής έκτασης 18.500 τ.μ αγροκτήματος Πολυανέμου που αποτελείται από τμήμα του υπ’αρ. 327 διαθέσιμου τεμαχίου έκτασης 4.500 τ.μ. και από τμήμα του υπ’ αρ. 328 κοινόχρηστου τεμαχίου έκτασης 14.000 τ.μ., για ετήσια καλλιέργεια.

polyanemos4