Διακήρυξη δημοπρασίας ακινήτου στο αγρ/μα Διποταμίας.

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου έκτασης 17.648,44 τ.μ. στο αγρόκτημα Διποταμίας, για την καλλιέργεια-παραγωγή αγροτικών προϊόντων.

dipotamia1