Διακήρυξη δημοπρασίας ακινήτου στο αγρ/μα Διποταμίας.

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου έκτασης 20.050 τ.μ. στο αγρόκτημα Διποταμίας, για την καλλιέργεια-παραγωγή αγροτικών προϊόντων.

dipotamia2