χωράφι

Διακήρυξη δημοπρασίας ακινήτου έκτασης 3.300 τ.μ. στο αγρ/μα Διποταμίας.

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου έκτασης 3.300τ.μ., τμήμα του υπ’αρ.1139β διαθέσιμου τεμαχίου αγρ/τος Διποταμίας, για ετήσια καλλιέργεια.