εικόνα σφαίρα με πράινη τη γη και πράσινο κλαδί

Παράταση συμμετοχής στο Μέτρο 11 “Βιολογικές Καλλιέργειες” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Παρατείνεται η Καταληκτική Ημερομηνία των ενδιαφερομένων συμμετοχής στο Μέτρο 11 “Βιολογικές Καλλιέργειες” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020

Δείτε εδώ την ανακοίνωση του Υπουργείου

Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν να βρουν αναλυτικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ www.opekepe.gr