ελγα

Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ- Έναρξη Υλοποίησης Προγράμματος Κατάρτισης

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών Χωρίς κατηγορία

Το Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ θα ξεκινήσει την υλοποίηση Προγραμμάτων Κατάρτισης διάρκειας 150 ωρών  τον Απρίλιο  του 2024, στo πλαίσιο της ενταγμένης Πράξης: «Δράσεις Κατάρτισης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για Δικαιούχους Νέους Γεωργούς και Μικρές Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις του υπομέτρου 6.1: «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ 2014-2020 για τις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Αττικής, Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου και Κρήτης,  των οποίων οι Πράξεις εντάχθηκαν στο πλαίσιο της 3ης Πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων στήριξης (έτος 2021) του υπομέτρου 6.1.

Τα Προγράμματα Κατάρτισης θα υλοποιηθούν στο Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Καστοριάς   (Γράμμου 100 ) της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.

Η  υλοποίηση των ως άνω Προγραμμάτων αφορά τις ακόλουθες τέσσερις κατηγορίες κατάρτισης: «Φυτική Παραγωγή», «Ζωική Παραγωγή», «Μελισσοκομία (Μικτή)» και «Συνδυαστική Παραγωγή : Φυτική-Ζωική, Φυτική-Μελισσοκομία, Ζωική-Μελισσοκομία, Φυτική-Ζωική-Μελισσοκομία».

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι – υπόχρεοι εκπαίδευσης να επικοινωνήσουν άμεσα με το Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Καστοριάς και  την  Υπεύθυνη Κατάρτισης κ. Καβακλιώτου Ιφιγένεια στο τηλέφωνο 2467082425 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  kdkastorias@elgo.gr.

H Υπεύθυνη Κατάρτισης

ΚΑΒΑΚΛΙΩΤΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ