οδικο δίκτυο

Πρόθεση δημοπράτησης «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ – Β΄ΦΑΣΗ»

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας/Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε. Καστοριάς, προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό µε ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου (άρθρο 27 του Ν.4412/2016). Ο διαγωνισμός αφορά την εκτέλεση του έργου «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ […]

Όλο το άρθρο
οδικό δίκτυο

Περίληψη διακήρυξης: «Διαγραμμίσεις στο επ. οδ. δίκτυο Π.Ε. Καστοριάς»

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε. Καστοριάς, προκηρύσσει «ανοιχτή διαδικασία» επιλογής αναδόχου του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική […]

Όλο το άρθρο

Διακήρυξη διαγωνισμού για προμήθεια ανταλλακτικών, ελαστικών και υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας/Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε. Καστοριάς, προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ […]

Όλο το άρθρο
ΕΡΓΑ

Πρόθεση δημοπράτησης: «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΠ. ΟΔ. ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ»

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας / Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε. Καστοριάς προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό µε ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου (άρθρο 27 του Ν.4412/2016), για την εκτέλεση του έργου : «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ […]

Όλο το άρθρο
ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Πρόθεση δημοπράτησης «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας/Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε. Καστοριάς, προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό µε ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου (άρθρο 27 του Ν.4412/2016). Ο διαγωνισμός αφορά την εκτέλεση του έργου «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ […]

Όλο το άρθρο
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Πρόθεση δημοπράτησης της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΥΣΣΙΝΙΑ- ΒΙΤΣΙΟΥ»

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας / Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε. Καστοριάς προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό µε ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου (άρθρο 27 του Ν.4412/2016), για την εκτέλεση της μελέτης : «ΜΕΛΕΤΗ […]

Όλο το άρθρο
ΧΩΡΑΦΙ

Περίληψη διακήρυξης: ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

H Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας / Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε. Καστοριάς, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό (μέσω του  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την ανάθεση του έργου «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΕΒ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ »  με προϋπολογισμό […]

Όλο το άρθρο

Πρόθεση δημοπράτησης: «Συντήρηση οδικού δικτύου Καλή Βρύση Μονόπυλο»

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας/ Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε. Καστοριάς προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό µε ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου (άρθρο 27 του Ν.4412/2016), για την εκτέλεση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ […]

Όλο το άρθρο
ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας / Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε. Καστοριάς, προκηρύσσει «ανοιχτή διαδικασία»  επιλογής αναδόχου του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων με κριτήριο ανάθεσης την […]

Όλο το άρθρο
ΚΟΤΥΛΗ

ΠΡΟΘΕΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας / Δ.Τ.Υ. Π.Ε. Καστοριάς, προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό µε ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου (άρθρο 27 του Ν.4412/2016). Για την εκτέλεση του έργου «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ […]

Όλο το άρθρο