υπολογιστής

Λειτουργία Ψηφιακής Υπηρεσίας για την καταγραφή και διακίνηση Ζωικών Υποπροϊόντων

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Από το τμήμα Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Καστοριάς γνωστοποιείται  ότι σύμφωνα με έγγραφα της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αλλά και της υπηρεσίας, υπονθιμίζεται  ότι από  15/10/2018 λειτουργεί η νέα Ψηφιακή Υπηρεσία για την «Καταγραφή και Διακίνηση των Ζωικών Υποπροϊόντων». Η εφαρμογή είναι προσβάσιμη από την πλατφόρμα των ψηφιακών υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στη διεύθυνση : http://www.minagric.gr/index.php/el/eservisesmenu-2.

        Σύμφωνα με το άρθρο 17, του Νόμου 4351/14-02-2015 (ΦΕΚ 164 Α’) οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων στις οποίες παράγονται ζωικά υποπροϊόντα (εκτροφές ζώων, σφαγεία, εγκαταστάσεις επεξεργασίας κρέατος, γάλακτος και λοιπών τροφίμων ζωικής προέλευσης, κρεοπωλεία, υπεραγορές τροφίμων,  καταστήματα μαζικής εστίασης, κτηνιατρεία/κτηνιατρικές κλινικές) καθώς και των εγκεκριμένων και καταχωρημένων μονάδων διαχείρισης με βάση τους Κανονισμούς 1069/2009/ΕΚ και 142/2011/ΕΕ (μονάδες μεταποίησης ζωϊκών υποπροϊόντων, μονάδες ενδιάμεσου χειρισμού ζωϊκών υποπροϊόντων όπως λ.χ εκδορεία και ξηραντήρια γουνοδερμάτων, χρήστες για ειδικούς σκοπούς σίτισης- γουνοφόρων ζώων και χοιρινών), έχουν την υποχρέωση για την καταγραφή των ποσοτήτων των παραγόμενων ζωικών υποπροϊόντων και των παραγώγων προϊόντων αντίστοιχα, όπως επίσης και για τη δήλωση των αποστολών και παραλαβών τους στο ηλεκτρονικό σύστημα.

        Σημειώνεται ότι το συνοδευτικό εμπορικό έγγραφο για κάθε αποστολή μπορεί να εκτυπωθεί μέσα από το ηλεκτρονικό σύστημα μόλις ολοκληρωθεί η καταχώρηση των στοιχείων της αποστολής.

Η είσοδος στην εφαρμογή θα γίνεται με το ΑΦΜ των επιχειρήσεων.

         Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Κτηνιατρικής της ΠΕ Καστοριάς ( αρμόδιος υπάλλλος : κος Αναστασάκης Χρήστος – τηλέφωνο : 2467076023)