ενεργειακό ινστιτούτο

Προκήρυξη υποτροφιών στο ΙΙΕΚ ΔΕΗ Ενεργειακό Ινστιτούτο για το έτος 2021-2022

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Προκήρυξη υποτροφιών στο ΙΙΕΚ ΔΕΗ Ενεργειακό Ινστιτούτο για το έτος 2021-2022

Η ΔΕΗ Ενεργειακό Ινστιτούτο ανταποκρινόμενη στην πρωτοβουλία της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, προσφέρει υποτροφίες στο ΙΙΕΚ ΔΕΗ Ενεργειακό Ινστιτούτο για το έτος 2021-2022 με τους εξής όρους και προϋποθέσεις:

Ι. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Πιο συγκεκριμένα, μέσω της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας παρέχεται η δυνατότητα δωρεάν φοίτησης 20 (είκοσι) υποψηφίων σπουδαστών σε τέσσερα τμήματα του ΙΙΕΚ ΔΕΗ Ενεργειακό Ινστιτούτο για 3 (τρία) έτη στις παρακάτω ειδικότητες:

 • Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
 • Τεχνικός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων
 • Τεχνικός Αυτοματισμών
 • Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας

Η παροχή υποτροφιών δωρεάν φοίτησης, καλύπτουν το σύνολο των σπουδών, (τέσσερα εξάμηνα) σε είκοσι υποψηφίους σπουδαστές της Δυτικής Μακεδονίας.

Η παροχή ισχύει με την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζονται οι όροι δημιουργίας τμήματος στις ειδικότητες που υπάρχει ζήτηση.

Στην  περίπτωση χαμηλής συμμετοχής ο υπότροφος έχει τη δυνατότητα επιλογής άλλου εκπαιδευτικού προγράμματος -ειδικότητας.

Είναι αυτονόητο ότι, οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις εισαγωγής τους στο πρόγραμμα σπουδών της επιλογής τους.

II. OΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 1. Οι υποτροφίες αφορούν αποκλειστικά στο ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.
 2. Η παροχή υποτροφιών δωρεάν φοίτησης, καλύπτουν το σύνολο των σπουδών, (τέσσερα εξάμηνα) σε είκοσι υποψηφίους σπουδαστές της Δυτικής Μακεδονίας.
 3. Η παροχή ισχύει με την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζονται οι όροι δημιουργίας τμήματος στις ειδικότητες που υπάρχει ζήτηση.
 4. Στην περίπτωση χαμηλής συμμετοχής ο υπότροφος έχει τη δυνατότητα επιλογής άλλου εκπαιδευτικού προγράμματος -ειδικότητας.
 5. Είναι αυτονόητο ότι, οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις εισαγωγής τους στο πρόγραμμα σπουδών της επιλογής τους.
 6. Στό I.I.E.K. ΔΕΗ Ενεργειακό Ινστιτούτο γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Λυκείου: Γενικού, ΤΕΛ, ΕΠΑΛ / ΕΠΑΣ.
 7. Στο Α’ εξάμηνο σπουδών εγγράφονται απόφοιτοι όλων των τύπων Λυκείων (Ενιαίων / Γενικών), για 4 εξάμηνα φοίτησης.
 8. Απόφοιτοι ΤΕΛ, ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ που επιθυμούν τη φοίτησή τους σε άλλη ειδικότητα προέλευσης, φοιτούν 4 εξάμηνα.
 9. Απόφοιτοι ΤΕΛ, ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ που συνεχίζουν την κατάρτισή τους, στην ειδικότητα προέλευσης, γίνονται δεκτοί στο Γ’ εξάμηνο κατάρτισης, μόνο με 1 χρόνο φοίτησης.
 10. Επίσης, γίνονται δεκτοί αντίστοιχα φοιτητές ΑΕΙ/ΤΕΙ, που επιθυμούν επαγγελματική κατάρτιση και εξειδίκευση, καθώς και εργαζόμενοι και επαγγελματίες που δε διαθέτουν αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών 5ου επιπέδου.

ΙΙΙ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Η έντυπη αίτηση, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων χορηγούνται από τα γραφεία της Δ/νσης Διά Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου & Τουρισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας καθώς και από τα Τμήματα των Διά Βίου Μάθησης, Παιδείας και Απασχόλησης των Περιφερειακών Ενοτήτων και συγκεκριμένα:

Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας – Πολιτισμού,  Πουταχίδου Ολγα

Δημοκρατίας 27, 2ος όροφος, γρ. 16,   501 31 Κοζάνη

 • τηλ. επικοινωνίας: 2461351266, poutachidou@pdm.gov.gr

Δ/νσης Διά Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου & Τουρισμού – έδρα

Δημοκρατίας 27, 2ος όροφος, γρ. 6, 6β & 12, 501 31 Κοζάνη

 • τηλ. επικοινωνίας: 2461351135, 2461351459, 2461351191

Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Γρεβενών, Κ. Ταλιαδούρη Τέρμα, 511 00 Γρεβενά

 • τηλ. επικοινωνίας: 24623 53232

Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Καστοριάς, Διοικητήριο, 521 00 Καστοριά

 • τηλ. επικοινωνίας: 24673 50312, 50274

Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Φλώρινας, Διοικητήριο, 531 00 Φλώρινα

 • τηλ. επικοινωνίας: 23853 50460

και υπάρχουν αναρτημένα τόσο στην επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας όσο και στις ιστοσελίδες των Περιφερειακών Ενοτήτων (www.pdm.gov.gr, grevena.pdm.gov.gr, kastoria.pdm.gov.gr, kozani.pdm.gov.gr, florina.pdm.gov.gr ).

Η πρωτότυπη αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση, (κάντε κλικ εδώ για να την κατεβάσετε), συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη υποβάλλεται μαζί με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου
 • Αντίγραφο Τίτλου Σπουδών (Απολυτήριο Λυκείου, ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ, ΤΕΕ/ΤΕΛ).
 • 4 πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες (μέγεθος ταυτότητας).
 • Εγγραφο Βεβαίωσης Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)
 • Αποδεικτικό μονίμου κατοικίας
 • Αντίγραφο τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος (οικονομικό έτος 2020)
 • Έγγραφα που να αποδεικνύουν την ύπαρξη ειδικών λόγων (κάρτα ανεργίας του ενδιαφερόμενου, εφόσον υπάρχει, ανεργία γονέα, πολυτεκνία, αδελφός/η φοιτητής/τρια ή στρατιώτης, απώλεια γονέα, γονείς σε διάσταση ή διαζευγμένοι, σοβαροί λόγοι υγείας του ίδιου του ενδιαφερόμενου ή μελών της οικογένειας, άλλοι έκτακτοι λόγοι που βαρύνουν οικονομικά την οικογένεια κ.λ.π.).

Αιτήσεις γίνονται δεκτές έως 24.09.21 στα γραφεία της Δ/νσης Διά Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου & Τουρισμού (έδρα) και στα γραφεία των Δ/νσεων Ανάπτυξης των Π.Ε. Γρεβενών, Καστοριάς και Φλώρινας.

Αιτήσεις που θα φέρουν απαραιτήτως την υπογραφή (σκαναρισμένες) και δικαιολογητικά μπορούν να σταλούν και ηλεκτρονικά (σε μορφή pdf) στις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

d.vmaet@pdm.gov.gr, k.kavouka@kozani.pdm.gov.gr (για όλη την Περιφέρεια)

d.anaptiksis@grevena.pdm.gov.gr (για Γρεβενά)

d.anaptiksis@kastoria.pdm.gov.gr (για Καστοριά)

d.anaptiksis@florina.pdm.gov.gr (για Φλώρινα)

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα συνταχθεί κατάλογος αυτών που πληρούν τις προϋποθέσεις, καθώς και των επιλαχόντων. Σε κάθε περίπτωση, όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερώνονται τηλεφωνικά και ηλεκτρονικά για την τύχη του αιτήματός τους.

Τα προσωπικά δεδομένα των ωφελούμενων προορίζονται για χρήση μόνο από την Επιτροπή επιλογής των δικαιούχων, δεν θα υποστούν περαιτέρω επεξεργασία και θα τηρηθεί αυστηρά το απόρρητο. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης ο φάκελος των δικαιολογητικών θα είναι στη διάθεση των αιτούντων.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η μη προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών αποτελεί λόγο αποκλεισμού από το πρόγραμμα.

Πληροφορίες:

 • Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας – Πολιτισμού, Πουταχίδου Ολγα, Δημοκρατίας 27, 2ος όροφος, γρ. 16,   501 31 Κοζάνη, τηλ. επικοινωνίας: 2461351266,  o.poutachidou@pdm.gov.gr

 

 • Δ/νση Διά Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου & Τουρισμού (έδρα), 2461351135, 2461351459, 2461351191

 

 • Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Γρεβενών, 24623 53232

 

 • Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Καστοριάς, 24673 50312, 50274

 

 • Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Φλώρινας, 23853 50460