Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς: Υποχρεωτική η Άσκηση του Εκλογικού Δικαιώματος.

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Από τη Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και βάσει σχετικής εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ γνωστοποιείται ότι εν όψει της διεξαγωγής των Ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου 2024, η  άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική, (άρθρο 1 παρ.1 του ν.4255/2014 και άρθρο 6 παρ.2 του π.δ. 26/2012).

Συνεπώς όλοι οι εκλογείς υποχρεούνται την 9η Ιουνίου να προσέλθουν στις κάλπες  και να ψηφίσουν για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

Σημειώνεται ότι στις εκλογές της 9ης Ιουνίου 2024, ψηφίζουν οι γεννηθέντες μέχρι και το έτος 2007.

  • Σταυροί προτίμησης

Στα ψηφοδέλτια των συνδυασμών μπορούν να τεθούν μέχρι και τέσσερις (4) σταυροί προτίμησης. Σε περίπτωση όμως που τεθούν από εκλογέα περισσότεροι από τέσσερις σταυροί προτίμησης, το ψηφοδέλτιο αυτό δεν είναι άκυρο αλλά προσμετράται υπέρ του συνδυασμού.

  • Δικαιολογημένα δεν θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα:

α) αυτοί που έχουν υπερβεί το εβδομηκοστό (70ο) έτος της ηλικίας τους,

β) Όσοι θα βρίσκονται κατά την ημέρα της ψηφοφορίας στο εξωτερικό,

γ)  Οι εκλογείς που έχουν εγγραφεί στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ετεροδημοτών, αλλά δεν κατέστη δυνατή η σύσταση ειδικού εκλογικού τμήματος ετεροδημοτών, λόγω μη συμπληρώσεως σε όλη την εφετειακή περιφέρεια του αριθμού των σαράντα (40) τουλάχιστον ετεροδημοτών εκλογέων της ίδιας βασικής εκλογικής περιφέρειας.

  • Επίσης, θα υπάρξουν εκλογείς που για διάφορους εξαιρετικούς λόγους δεν θα μπορέσουν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Ενδεικτικά σημειώνουμε ότι στις περιπτώσεις αυτές περιλαμβάνονται :

α) Υπάλληλοι του δημοσίου, για τους οποίους σοβαρές υπηρεσιακές ανάγκες δεν θα επιτρέψουν να απουσιάζουν από την Υπηρεσία τους, για να μεταβούν να ψηφίσουν στον τόπο, στους εκλογικούς καταλόγους, του οποίου είναι εγγεγραμμένοι.

β) Υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, νοσηλευτικών ιδρυμάτων, οργανισμών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας κ.λπ., στους οποίους, επίσης, λόγω σοβαρών υπηρεσιακών αναγκών, δεν είναι δυνατή η χορήγηση άδειας μετάβασης στον τόπο άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος.

γ) Εκλογείς που δεν θα μπορούν να μεταβούν στον τόπο άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος για λόγους υγείας.

 δ)  Οι εκλογείς, οι οποίοι έχουν εγγραφεί στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους κατοίκων εξωτερικού, αλλά δεν κατέστη δυνατή η σύσταση ειδικού εκλογικού τμήματος, λόγω μη συμπλήρωσης, στη διπλωματική περιφέρεια που έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν να ψηφίσουν, του αριθμού των σαράντα (40), τουλάχιστον, εκλογέων κατοίκων εξωτερικού.

  • Στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς υπάρχουν συνολικά 125 εκλογικά τμήματα, όπου οι εκλογείς της Π.Ε. Καστοριάς, καλούνται να ψηφίσουν. Το σύνολο των εγγεγραμμένων στους εκλογικούς καταλόγους είναι 61.783, ενώ τα τμήματα ετεροδημοτών, ένστολων και κοινοτικών είναι ενσωματωμένα στα ήδη υπάρχοντα εκλογικά τμήματα.
  • Όσοι έχουν παραλειφθεί από τους εκλογικούς καταλόγους χωρίς να έχουν στερηθεί το εκλογικό τους δικαίωμα μπορούν να ψηφίσουν, αφού πάρουν σχετική βεβαίωση από τον Δήμο στα δημοτολόγια του οποίου είναι γραμμένοι.
  • Προς διευκόλυνση των ψηφοφόρων έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Π.Ε. Καστοριάς (https://kastoria.pdm.gov.gr/), σύνδεσμος (link) του Υπουργείου Εσωτερικών, όπου καθένας μπορεί να ενημερωθεί για το Πού Ψηφίζει, όπως επίσης μπορεί να έχει πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τις εκλογές.
  • Την ημέρα των εκλογών θα υπάρχουν υπάλληλοι στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς για οποιαδήποτε ενημέρωση των πολιτών και επίλυση τυχόν προβλημάτων της διαδικασίας στα τηλ. 2467350311 και 2467350288.