Γεωργικές Προειδοποιήσεις που αφορά τα Αχλάδια

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Σας γνωστοποιούμε Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης, το οποίο αφορά την ΨΥΛΛΑ ΤΗΣ ΑΧΛΑΔΙΑΣ  .

Δείτε εδώ το Τεχνικό Δελτίο