Γεωργικές Προειδοποιήσεις που αφορά τα Αχλάδια

Σας γνωστοποιούμε Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης, το οποίο αφορά την ΨΥΛΛΑ ΤΗΣ ΑΧΛΑΔΙΑΣ  .

Δείτε εδώ το Τεχνικό Δελτίο