διευθέτηση κοίτης ποταμού

Σε εξέλιξη εργασίες Αντιπλημμυρικής Προστασίας από την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες  εκτέλεσης του έργου: «Αντιπλημμυρική προστασία, καθαρισμοί, διευθετήσεις, αποκαταστάσεις από χειμαρολάβα στην Π.Ε Καστοριάς», προϋπολογισμού μελέτης 690.000€, που εκτελείται υπό την επίβλεψη της Διεύθυνσης Τεχνικών  Έργων της ΠΕ Καστοριάς.

Έχουν  ήδη ολοκληρωθεί εργασίες διευθέτησης ρεμάτων σε Διποταμία, Κομνηνάδες και Οινόη, ενώ από σήμερα τα μηχανήματα βρίσκονται στο Κρανοχώρι για  διευθέτηση κοίτης του ποταμού.

Οι εργασίες, ωστόσο, για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων θα συνεχιστούν, καθώς αφορούν  όλο το δίκτυο ευθύνης της Π.Ε Καστοριάς. Πιο συγκεκριμένα θα γίνουν διευθετήσεις ροής, προστασία της κοίτης και πρανών ποταμών, καθαρισμός ρεμάτων από την αυτοφυή βλάστηση και από χειμαρολάβα, εκβαθύνσεις – διαπλατύνσεις κοιτών ποταμών, κατασκευή αντιπλημμυρικών αναχωμάτων,  λιθεπενδύσεις – λιθορριπές και κατασκευή συρματοκιβωτίων.

Επίσης, θα γίνουν επιστρώσεις αγροτικών οδών με αμμοχαλικώδη υλικά που θα προέλθουν από τις παραπάνω εργασίες στις θέσεις που έχουν υποστεί βλάβες από τις πλημμύρες και θα γίνει άρση των καταπτώσεων όπου χρειασθεί.

Θα γίνουν, ακόμη, εργασίες προστασίας του γεφυριού ΚΟΥΣΙΟΥΠΛΗ στην περιοχή Επταχωρίου  και θα κατασκευασθεί κατάντι αντιπλημμυρικός αναβαθμός με οπλισμένο σκυρόδεμα και ράβδους αγκύρωσης. Παράλληλα, θα γίνει λιθόστρωση του δρόμου που οδηγεί στο γεφύρι.

Η περίοδος ολοκλήρωσης της σύμβασης είναι 18 μήνες.

 

Δείτε φωτογραφίες από Κομνηνάδες

Εργασίες Κομνηνάδες_ μετά Εργασίες Κομνηνάδες_ μετά Εργασίες Κομνηνάδες_ πριν Εργασίες Κομνηνάδες_ πριν

Δείτε φωτογραφίες από Διποταμία

Εργασίες Διποταμία_μετά Εργασίες Διποταμία_μετά Εργασίες Διποταμία_πριν Εργασίες Διποταμία_πριν

 

Δείτε φωτογραφίες από Οινόη

Εργασίες Οινόη_πριν Εργασίες Οινόη_μετά Εργασίες Οινόη_μετά Εργασίες Οινόη_πριν