Τηλεδιάσκεψη για τον Πύργου Ελέγχου του αεροδρομίου Καστοριάς.

Τηλεδιάσκεψη για τον Πύργου Ελέγχου του αεροδρομίου Καστοριάς.

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Τηλεδιάσκεψη πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη 18 Ιουνίου, με θέμα το αεροδρόμιο Καστοριάς και  την ολοκλήρωση των μελετών της Β΄ φάσης του Πύργου Ελέγχου.

Στην τηλεδιάσκεψη παρόντες από την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς ήταν, ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Σαββόπουλος, από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε. Καστοριάς η Δ/ντρια κα Σιδηροπούλου, ο πρώην Δ/της κ. Κοτσάκος και οι υπάλληλοι κ. Κασκίτσης και κ. Ταμπούρας, καθώς και ο Αερολιμενάρχης κ. Δαρλαγιάννης.  Από την μεριά της Πολιτικής Αεροπορίας παρόντες ήταν, η κα Τσούκα, η κα. Σκουρογιάννη, ο κ Δρίτσα, ο κ. Μαυροκέφαλος, ο κ. Γκάκας, και ο κ. Μεγαγιάννης, υπάλληλοι της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Πολιτικής Αεροπορίας (Μηχανολόγοι, Αρχιτέκτονες και Πολιτικοί μηχανικοί)

Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την πρόοδο των μελετών (Αρχιτεκτονική, Στατική, Η/Μ , Τοπογραφική) του υφιστάμενου κτηρίου του Πύργου Ελέγχου και του αεροδρομίου γενικότερα, για να διαπιστωθεί σε ποιο στάδιο υλοποίησης βρίσκονται αυτές και να στοχοποιηθούν τα επόμενα βήματα ολοκλήρωσης παράδοσης και έγκρισης αυτών.

Ζητήθηκε από τον Αντιπεριφερειάρχη, η Τεχνική στήριξη της Ηλεκτρομηχανολογικής Μελέτης (Η/Μ), κάτι το οποίο η Πολιτική Αεροπορία συμφώνησε.

Τέλος, αποφασίστηκε να αποσταλούν, άμεσα όλες οι μελέτες που εκπονήθηκαν από την ΠΕ Καστοριάς στην Πολιτική Αεροπορία, με την υποχρέωση από πλευρά της, εντός είκοσι ημερών να προβούν σε ενδεχόμενες παρατηρήσεις.

Στο επόμενο τρίμηνο θα έχουν ολοκληρωθεί όλα τα διαδικαστικά και οι μελέτες και θα γνωρίζουμε τον προϋπολογισμό και το κόστος του έργου της Β΄ φάσης του Πύργου Ελέγχου, έτσι ώστε η Περιφέρεια να προγραμματίσει την χρηματοδότηση του έργου.