Δημοσίευση Περίληψης και υπ’ αρίθμ. 2/2023 Διακήρυξης Π.Ε. Καστοριάς, ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού άνω των ορίων για την Προμήθεια ενός Ισοπεδωτή Γαιών τύπου Grader

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Δημοσίευση Περίληψης και υπ’ αρίθμ. 2/2023 Διακήρυξης Π.Ε. Καστοριάς, ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού άνω των ορίων για την Προμήθεια ενός Ισοπεδωτή Γαιών τύπου Grader

 H Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την: “Προμήθεια ενός  Ισοπεδωτή Γαιών (τύπου GRADER) για την κάλυψη αναγών του Αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς”, Προϋπ. χωρίς ΦΠΑ : 282.258,07€.

  •     Δείτε την Περίληψη Διακήρυξης

1.perilipsi_grader_02_2023

 

  • Δείτε τη Διακήρυξη
2.diakirixi_grader_02_2023