κτηνοτροφική Μεσοποταμίας

Συνδρομή του Τμήματος Μηχανολογικού Εξοπλισμού (Αμαξοστάσιο) της Π.Ε. Καστοριάς σε κατάσβεση πυρκαγιών

Ανακοινώσεις Δελτία Τύπου

Στο έργο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καστοριάς συνέδραμε  το Τμήμα Μηχανολογικού Εξοπλισμού (Αμαξοστάσιο) της Π.Ε. Καστοριάς, όταν κλήθηκε να αντιμετωπίσει περιστατικά πυρκαγιών από κεραυνούς,  το Σάββατο 25 Αυγούστου 2023.

  • Πιο συγκεκριμένα,  σε μια Κτηνοτροφική μονάδα, κοντά στο δασάκι Μεσοποταμίας, όπου είχε δύο εγκαταστάσεις, μία με μπάλες άχυρο και αγροτικά μηχανήματα (όπου κάηκαν) και μια με σταυλισμένα ζώα (βοοειδή) τα οποία δεν κινδύνευσαν.

 

  • κτηνοτροφική Μεσοποταμίας

 

  • κτηνοτροφική Μεσοποταμίας

 

  • κτηνοτροφική Μεσοποταμίας

 

  • κτηνοτροφική Μεσοποταμίας

 

κτηνοτροφική Μεσοποταμίας

  • Παλιά Ζούζουλη

Ν. Ζούζουλη

 

Ν. Ζούζουλη

 

Ν. Ζούζουλη