χωραφι

Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου συνολικής έκτασης 25.425 τ.μ. αγροκτήματος Πολυανέμου.

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου συνολικής έκτασης 25.425 τ.μ. αγροκτήματος Πολυανέμου που αποτελείται από τμήμα του υπ’ αρ. 314 κοινόχρηστου τεμαχίου, έκτασης 3.125 τ.μ. και τμήμα του υπ’ αρ. 315 διαθέσιμου τεμαχίου έκτασης 22.300 τ.μ., για ετήσια καλλιέργεια.

polyanemos7