χωράφι

Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου συνολικής έκτασης 23.963 τ.μ. αγροκτήματος Πολυανέμου.

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου συνολικής έκτασης 23.963 τ.μ. αγροκτήματος Πολυανέμου που αποτελείται από το υπ’ αρ. 289 διαθέσιμο τεμάχιο έκτασης 5.875 τ.μ., το υπ’ αρ. 290  διαθέσιμο τεμάχιο έκτασης 5.928 τ.μ., το υπ’ αρ. 291 διαθέσιμο τεμάχιο έκτασης 5.875 τ.μ., το υπ’ αρ. 292 διαθέσιμο τεμάχιο έκτασης 5.273 τ.μ. και το υπ’ αρ. 293 διαθέσιμο τεμάχιο έκτασης 1.012 τ.μ., για ετήσια καλλιέργεια.

polyanemos6