χωράφι

Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση ακινήτου συνολικής έκτασης 27.512 τ.μ αγροκτήματος Πολυανέμου.

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Θέμα: Διακήρυξη δημοπρασίας για παραχώρηση ακινήτου συνολικής έκτασης 27.512 τ.μ αγροκτήματος Πολυανέμου που αποτελείται από τμήμα του υπ’ αρ. 310 διαθέσιμου τεμαχίου έκτασης 21.900 τ.μ. και από το υπ’αρ.311 διαθέσιμο τεμάχιο έκτασης 5.612 τ.μ., για ετήσια καλλιέργεια.

polyanemos2