κεραία Γράμμουστα

Διακήρυξη δημοπρασίας ακινήτου έκτασης 500 τ.μ για εγκατάσταση σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας.

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου συνολικής έκτασης 500 τ.μ. αποτελούμενη από τμήμα του αρ.1Θ έκτασης 405,48 τ.μ. στο αγρόκτημα Οινόης και από τμήμα του αρ.326 έκτασης 94,52 τ.μ. στο αγρόκτημα Πολυανέμου, για εγκατάσταση σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας.

oinoi12