ΧΩΡΑΦΙ

Διακήρυξη δημοπρασίας ακινήτου έκτασης 4.000 τ.μ. στο αγρ/μα Πευκοφύτου, για παραγωγή και αποθήκευση από Α.Π.Ε.

Διακήρυξη δημοπρασίας για παραχώρηση ακινήτου έκτασης 4.000 τ.μ. στο αγρ/μα Πευκοφύτου, για παραγωγή και αποθήκευση από Α.Π.Ε. – μικρό υδροηλεκτρικό.

Όλο το άρθρο
ΧΩΡΑΦΙ

Περίληψη διακήρυξης: ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

H Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας / Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε. Καστοριάς, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό (μέσω του  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την ανάθεση του έργου «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΕΒ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ »  με προϋπολογισμό […]

Όλο το άρθρο

Πρόθεση δημοπράτησης: «Συντήρηση οδικού δικτύου Καλή Βρύση Μονόπυλο»

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας/ Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε. Καστοριάς προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό µε ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου (άρθρο 27 του Ν.4412/2016), για την εκτέλεση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ […]

Όλο το άρθρο
toeb

Περίληψη & Διακήρυξη 3/2023 Διαγωνισμού Αρδευτικών Υλικών για τις ανάγκες ΤΟΕΒ Καστοριάς

Περίληψη & Διακήρυξη 3/2023 Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού: “Προμήθειας Αρδευτικών Υλικών για τις ανάγκες ΤΟΕΒ Καστοριάς” , προϋπ.  με ΦΠΑ : 41.310,10€   Περίληψη Διαγωνισμού   Διακήρυξη Διαγωνισμού  

Όλο το άρθρο
ΟΧΗΜΑ ΤΑΧΙ

Πρόσκληση για την Ανάθεση 39 αδιάθετων δρομολογίων για τη Μεταφορά Μαθητών, σχολ. έτους 2023-2024

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σε ανταγωνιστική Διαδικασία με  Διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση 12/09/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. Στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου της Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΟΝ 2Ο ΟΡΟΦΟ για την  «ΑΝΑΘΕΣΗ […]

Όλο το άρθρο
ΟΧΗΜΑ ΤΑΧΙ

Πρόσκληση για Ανάθεση 6 νέων Δρομολογίων για τη Μεταφορά Μαθητών σχ. έτους 2023-2024

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σε ανταγωνιστική Διαδικασία με  Διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση 12/09/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. Στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου της Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΟΝ 2Ο ΟΡΟΦΟ για την  […]

Όλο το άρθρο

Δημοσίευση Περίληψης και υπ’ αρίθμ. 2/2023 Διακήρυξης Π.Ε. Καστοριάς, ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού άνω των ορίων για την Προμήθεια ενός Ισοπεδωτή Γαιών τύπου Grader

Δημοσίευση Περίληψης και υπ’ αρίθμ. 2/2023 Διακήρυξης Π.Ε. Καστοριάς, ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού άνω των ορίων για την Προμήθεια ενός Ισοπεδωτή Γαιών τύπου Grader  H Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, […]

Όλο το άρθρο
ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας / Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε. Καστοριάς, προκηρύσσει «ανοιχτή διαδικασία»  επιλογής αναδόχου του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων με κριτήριο ανάθεσης την […]

Όλο το άρθρο

ΑΣΕΠ: Δημοσιεύθηκε, στο Φ.Ε.Κ. 14/τ. Α.Σ.Ε.Π./17.07.2023, η με αριθμό 2Κ/2023 Προκήρυξη

Δημοσιεύθηκε, στο Φ.Ε.Κ. 14/τ. Α.Σ.Ε.Π./17.07.2023, η με αριθμό 2Κ/2023 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π., που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εβδομήντα δύο (72) θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής […]

Όλο το άρθρο
ΚΟΤΥΛΗ

ΠΡΟΘΕΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας / Δ.Τ.Υ. Π.Ε. Καστοριάς, προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό µε ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου (άρθρο 27 του Ν.4412/2016). Για την εκτέλεση του έργου «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ […]

Όλο το άρθρο