δρόμος πεδιάδα

Ασφαλτοστρώσεις στο Επ. Οδ. Δίκτυο της ΠΕ Καστοριάς 2024

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών Χωρίς κατηγορία
Δημοσίευση Περίληψης Διακήρυξης για τη Διενέργεια Ανοικτού Διαγωνισμού για το έργο: “Ασφαλτοστρώσεις στο Επ. Οδ. Δίκτυο της ΠΕ Καστοριάς 2024″.