Ανακοίνωση Πρόσληψης με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, 5 ατόμων για 8 μήνες

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις θέσεων Χωρίς κατηγορία

Η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ΣΟΧ2/2023 οικ.116313/11-07-2023 (ΑΔΑΨΖ017ΛΨ-ΡΟ2) Ανακοίνωσή της, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων και διάρκειας οκτώ (8) μηνών για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών της.

Ο αριθμός των θέσεων κατά ειδικότητα, του προσωπικού αυτού, έχει ως εξής:

  • Κλάδος ΠΕ Γεωτεχνικών (ειδικότητα ΠΕ Κτηνιάτρων), μία (1) θέση.
  • Κλάδος ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού  (ειδικότητα ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού), μία (1) θέση.
  • Κλάδος ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού(ειδικότητα ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού), μία (1) θέση.
  • Κλάδος ΤΕ Μηχανικών (ειδικότητα ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών), μία (1) θέση.
  • Κλάδος ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού (ειδικότητα ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού), μία (1) θέση.

          Σύνολο θέσεων πέντε (5)

Η προθεσμία υποβολής των  αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 21 Ιουλίου 2023 ημέρα Παρασκευή  και λήγει στις 31 Ιουλίου  2023, ημέρα Δευτέρα .
anakoinosi