Γεωργικές Προειδοποιήσεις: Κόκκινος Τετράνυχος Μηλιάς

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών Χωρίς κατηγορία

Σας γνωστοποιούμε Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού  Ελέγχου Θεσσαλονίκης, το οποίο αφορά τον Κόκκινο Τετράνυχο Μηλιάς.

 Δείτε εδώ την Ανακοίνωση