συντηρήσεις_τεχνικα

Συνεχίζονται οι εργασίες του έργου  «Συντήρηση Υφιστάμενων μικρών Τεχνικών» προϋπολογισμού 200.000 ευρώ από την Π.Ε. Καστοριάς.

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Παρ’ όλες τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή λόγω Κορωνοϊού-Covid19,  συνεχίζονται οι  εργασίες  συντήρησης υφιστάμενων μικρών τεχνικών. Πιο συγκεκριμένα, γίνονται παρεμβάσεις στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο στις περιοχές Λιβαδοτοπίου, Νεστορίου προς Κοτύλη, Νεστορίου προς Μελάνθιο, Ποριάς, και στην περιοχή ΚΤΕΟ.

Οι εργασίες γίνονται με την επίβλεψη  της Διεύθυνσης  Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καστοριάς,  για την διευθέτηση των όμβριων υδάτων και την συγκράτηση των κατολισθήσεων στις παραπάνω περιοχές, με στόχο την ασφαλέστερη διέλευση των οχημάτων.

συντηρήσεις_τεχνικα συντηρήσεις_τεχνικα συντηρήσεις_τεχνικα συντηρήσεις_τεχνικα συντηρήσεις_τεχνικα