εργσία

Έναρξη της καταγραφής των υφιστάμενων αδειούχων πωλητών υπαίθριου εμπορίου στο σύστημα.

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Από το τμήμα Εμπορίου της Δ/νσης Βιομηχανίας, Εμπορίου, Παιδείας & Απασχόλησης Π.Ε. Καστοριάς γνωστοποιείται ότι :

Από τις 08/11/2022 και μέχρι της 30/11/2022, ξεκινά η καταγραφή των υφιστάμενων αδειούχων πωλητών (πλανόδιο εμπόριο, λαϊκές αγορές κλπ), δηλαδή των πωλητών που απέκτησαν άδεια υπαίθριου εμπορίου πριν την έναρξη ισχύος του Ν.4849/2021, και συγκεκριμένα πριν τις 01/02/2022.

Η διαδικασία γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του Πληροφοριακού Συστήματος για το υπαίθριο εμπόριο openmarket.mindev.gov.gr, όπου οι ενδιαφερόμενοι/ες εισέρχονται με τους κωδικούς taxisnet.

Η καταγραφή πραγματοποιείται αποκλειστικά με ευθύνη του αιτούντος και η αρμόδια Υπηρεσία δεν δύναται να παρέχει καμία διευκρίνιση για την συμπλήρωσή της.