Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού & των όρων της Διακήρυξης αυτού για την προμήθεια αρδευτικών υλικών για τις ανάγκες ΤΟΕΒ πρ. 41.310,10 €

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού και των όρων της Διακήρυξης αυτού για την προμήθεια αρδευτικών υλικών για τις ανάγκες των ΤΟΕΒ Βασιλειάδας, Κορεστείων και Βυσσινιάς-Οξυάς, προϋπολογισμού 41.310,10 ευρώ.

Την έγκριση διενέργειας διαγωνισμού και των όρων της Διακήρυξης αυτού για την προμήθεια αρδευτικών υλικών για τις ανάγκες των ΤΟΕΒ Βασιλειάδας, Κορεστείων και Βυσσινιάς-Οξυάς, ενέκρινε κατά τη συνεδρίασή της η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, την Τετάρτη 09 Αυγούστου 2023.

Με τον διαγωνισμό αυτό, προϋπολογισμού 41.310,10 € , θα γίνει προμήθεια υλικών τα οποία θα αφορούν:

1. Για το ΤΟΕΒ Βυσσινιάς-Οξυάς, την επισκευή 7 υδροληψιών στην Τ.Κ. Βυσσινιάς και 7 υδροληψιών στην Τ.Κ. Οξυάς, προϋπολογισμού 4.754,9 €

2. Για το ΤΟΕΒ Κορεστείων, την αποκατάσταση τμήματος αγωγού του αρδευτικού δικτύου, προϋπολογισμού 9.920,0 €

3. Για το ΤΟΕΒ Βασιλειάδας, την αντικατάσταση ενός κινητήρα και μίας αντλίας με όλα τα παρελκόμενα του αρδευτικού, προϋπολογισμού 26.635,2 €

Η προμήθεια των εν λόγω υλικών θα χρηματοδοτηθεί από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΠΠΑ) Δυτικής Μακεδονίας – Έργο: «Συντήρηση-Αποκατάσταση-Βελτίωση Εγγειοβελτιωτικών Έργων των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ΣΑΕΠ 541.»

Η Περιφερειακή Αρχή με έργα και πράξεις επενδύει στον πρωτογενή τομέα και υλοποιεί έργα υποδομών για την στήριξη και ανάπτυξή του, θέτοντας την καθημερινή εξυπηρέτηση των αγροτών στις βασικές της προτεραιότητες.