JOB

Πρόσληψη Προσωπικού ΠΕ Κτηνιάτρων δύο (2) ατόμων ορισμένου χρόνου στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις θέσεων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ  1/2021
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

 

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

 

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δύο (2) ατόμων, για την κάλυψη αναγκών του συγχρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση Προγράμματος πρόληψης εισόδου της Αφρικανικής Πανώλης των χοίρων/αγριόχοιρων και την αντιμετώπιση του Καταρροϊκού Πυρετού του Προβάτου, στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, που εδρεύει στην Καστοριά  και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός

ατόμων

101 Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Καστοριά ΠΕ

Κτηνιάτρων

Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης

με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του προγράμματος

 

2

Δείτε εδώ  ολόκληρη την Ανακοίνωση

Δείτε εδώ  το  Παράρτημα Ανακοινώσεων

Δείτε εδώ  το  Ειδικό  Παράρτημα Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ

Δείτε εδώ  το Έντυπο της Αίτησης