Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια Μηχανογραφικής ‘Υλης για τις Υπηρεσίες της Π.Ε. Καστοριάς για ένα έτος.

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια Μηχανογραφικής ‘Υλης για τις Υπηρεσίες της Π.Ε. Καστοριάς για ένα έτος.

EPRO_Prosklisi_mixanografikis-ilis