7 νέοι Δικαιούχοι Άσκησης Υπαιθρίου Πλανοδίου Εμπορίου

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Από το τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Καστοριάς γνωστοποιείται ότι  αναρτήθηκαν στον πίνακα ανακοινώσεων  τα ονόματα των δικαιούχων χορήγησης νέων αδειών Άσκησης Υπαιθρίου Πλανοδίου Εμπορίου.

Για την απόκτηση της άδειας, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση υπό την μορφή υπεύθυνης δήλωσης, στην οποία να δηλώνεται ότι δεν κατέχουν οι ίδιοι, ο/η σύζυγος και τα τέκνα αυτών, άλλη διοικητική άδεια άσκησης βιοποριστικού επαγγέλματος και ότι δεν είναι συνταξιούχος. Εκτός από την υπεύθυνη δήλωση, οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν τα εξής:

  • βεβαίωση ανεργίας.
  • βεβαίωση της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) περί υποβολής δήλωσης έναρξης- άσκησης επιτηδεύματος, σύμφωνα με τους νόμους 4045/1960  (Α΄ 47) και 1642/1986 (Α΄ 125),
  • πιστοποιητικό του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα για την εγγραφή σε αυτόν,
  • βεβαίωση της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας από την οποία προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος τηρεί τις προϋποθέσεις της ισχύουσας υγειονομικής νομοθεσίας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων- ποτών,
  • δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες του.
  • Ο ενδιαφερόμενος επιδεικνύει επίσης, την άδεια κυκλοφορίας, την άδεια ικανότητας οδηγού του ενδιαφερομένου ή του προσώπου που τον αναπληρώνει για το όχημα που τυχόν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την άσκηση της αιτούμενης δραστηριότητας και βιβλιάριο υγείας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων – ποτών.

            Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από τις 24/10/2017 ημέρα Τρίτη και μέχρι τις 24/11/2017 ημέρα Παρασκευή

 

Οι Άδειες Άσκησης Υπαιθρίου Πλανοδίου Εμπορίου που θα εκδοθούν, θα ισχύουν μόνο εντός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

 

Δείτε εδώ ολόκληρη την Πρόσκληση και τα ονόματα των δικαιούχων

Για περισσότερες πληροφορίες: Δ/νση Ανάπτυξης, τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού, αρμόδιος υπάλληλος, Στέλλιος Κούτσιας, τηλ. 24673 50312.