Μήνυμα Αντιπεριφερειάρχη στο πλαίσιο εορτασμού της Ημέρας Ηνωμένων Εθνών

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Σήμερα   συμπληρώνονται 72 χρόνια από την ίδρυση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (24 Οκτωβρίου  1945).

O Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών ήταν ένα όργανο που καλούνταν προωθήσει  τη συνεργασία στο διεθνές δίκαιο, την ασφάλεια, την ειρήνη, την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική ισότητα βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής  των ανθρώπων.

Στις μέρες μας, αναμφίβολα,  η παγκόσμια κοινότητα αντιμετωπίζει πολλές και σοβαρές προκλήσεις. Παρατεταμένη οικονομική κρίση, εμφύλιες συγκρούσεις,  ανισότητα, πόλεμοι,  ανασφάλεια, φτώχεια  και  υποσιτισμός εξακολουθούν να μαστίζουν ένα κομμάτι του πληθυσμού, καθιστώντας τον ρόλο του οργανισμού απαραίτητο και καθοριστικό.

Ας είναι ο φετινός εορτασμός  αφορμή  εξοικείωσης με τους αρχικούς στόχους ίδρυσης του Οργανισμού και ας ευχηθούμε να ενισχυθεί ο ρόλος του, καθώς η διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας  συνεχίζει να αποτελεί έναν μόνιμο στόχο για όλους μας.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Καστοριάς

Σωτήρης Αδαμόπουλος