Περίληψη πράξης επιβολής διοικητικού προστίμου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του ν.4177/2013

Χωρίς κατηγορία

Από τη Διεύθυνσης Βιομηχανίας, Εμπορίου, Παιδείας και Απασχόλησης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς γνωστοποιείται περίληψη πράξης επιβολής διοικητικού προστίμου   στην επιχείρηση ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ.

karagiannidou_despoina