Περίληψη πράξης επιβολής διοικητικού προστίμου.

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς γνωστοποιείται απόφαση επιβολής διοικητικού προστίμου στην επιχείρηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΕΡΙΩΝ ΑΕ, Λ. Τατοίου 41, Αχαρναί Αττικής.

Δείτε εδώ ολόκληρη την περίληψη πράξης επιβολής διοικητικού προστίμου