Οι Μελισσοκόμοι Καλούνται να Δηλώσουν τις Κυψέλες Διαχείμασης

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Από το τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της ΠΕ Καστοριάς γνωστοποιείται ότι σύμφωνα με τον Καν. (Ε.Ε.) 1308/2013 καλούνται οι Μελισσοκόμοι να δηλώσουν τις κυψέλες διαχείμασης από 01-09-2018 μέχρι 31-12-2018, στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Καστοριάς. Η καταγραφή των έτοιμων για διαχείμαση κυψελών θα γίνεται από όλους τους μεpλισσοκόμους – κατόχους μελισσοκομικών βιβλιαρίων, διαφορετικά θα αποκλείονται από όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα.

Δείτε εδώ το  Έντυπο Αίτησης – Δήλωσης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν έντυπες αιτήσεις από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Καστοριάς και από τους Δήμους.

Για περισσότερες Πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται: Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Καστοριάς, αρμόδιοι υπάλληλοι  Μπέλλος Αθανάσιος τηλ.  2467350237 και  Κοσμίδου Αλεξάνδρα  τηλ. 2467350348